Gremio

Trận đấu đã kết thúc

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

🏆🏆 Brazil (Cup)

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

🏆🏆 Brazil (Cup)

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil

⭐⭐⭐⭐ VĐQG Brazil